fbpx

Privacy

Klik hier voor de privacy statement van Oalerwets Feesie.

Uw gegevens zijn bij ons in goede handen! – Privacyverklaring Oalerwets Feesie

1. Introductie

Oalerwets Feesie (de “Stichting“) is de beheerder van de website www.oalerwetsfeesie.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Stichting persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Stichting.

De Stichting zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar vrijwilligers, deelnemers aan activiteiten, fysieke bezoekers en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van vrijwilligers en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Stichting houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Stichting worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door de Stichting verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Stichting ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de Stichting, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van de doelstellingen van de Stichting, inclusief maar niet beperkt tot:
  1. om contact met u te kunnen opnemen;
  2. om u informatie te sturen;
  3. het organiseren van activiteiten en wedstrijden;
  4. het bijhouden van uitslagen en standen;
  5. het faciliteren en bevorderen van deelname aan activiteiten en wedstrijden.
 • het bijhouden van een vrijwilligersadministratie;
 • het berekenen, vastleggen en innen van entree- en/of inschrijfgelden;
 • voor marketing en communicatie doeleinden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond en de landelijke bond (“MON“) bij deelname aan de motorcross.

Geen commercieel gebruik
De Stichting zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Stichting kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De Stichting neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Cookies

Oalerwets Feesie maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die de computer ontvangt wanneer de website www.oalerwetsfeesie.nl wordt bezocht. Zij zorgen ervoor dat niet steeds dezelfde informatie ingevoerd of gedownload hoeft te worden. De cookies geeft de Stichting inzicht in hoe de website wordt gebruikt en waar verbeterpunten zijn om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. De Stichting gebruikt de cookies ook voor marketingdoeleinden, zodat de Stichting informatie kan laten zien die voor de bezoeker van de website relevant is. Er wordt gebruik gemaakt van drie soorten cookies:

 • Technische en functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt.
 • Analyserende cookies: deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van de website door de gebruikers
 • Marketing cookies: deze cookies worden gebruikt voor marketing doeleinden.

7. Verwijzingen naar andere websites

De website van de Stichting kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De Stichting is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De Stichting raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

De advertenties op de website van de Stichting kunnen eveneens cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De Stichting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies. Over het gebruik van cookies door de Stichting, lees verder bij ‘cookies’.

8. Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

9. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van de Stichting behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Op de website vindt u altijd de laatste versie. Deze versie is van 2 maart 2019.

10. Contact

Voor vragen, suggesties en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de Stichting via info@oalerwetsfeesie.nl. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze partners